Prezentare proiect

Liceul Tehnologic ”Ion Mincu”Vaslui

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Subproiect : Bacalaureat-Reușită-Ambiție-Voință-Oportunitate (BRAVO!)

Acord de grant SGL/RI/270/27.06.2017

Perioada de implementare a sub-proiectului  : 27.06.2017 - 26.06.2021

  

Liceul  Tehnologic ”Ion Mincu” Vaslui este unul dintre beneficiarii unui grant în cadrul Proiectului pentru Învățământul Secundar / Romanian Secondary Education Project – ROSE. ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, este implementat de către Ministerul Educației Naționale în perioada 2015 – 2022. .  Mai multe detalii sunt disponibile pe siteul proiectului http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 200 de elevi/an , în primii doi ani și 150 elevi/an în ultimii doi ani de proiect. Elevii din grupul țintă sunt înscriși în clasele de liceu la filiera tehnologică.

Beneficiarii indirecți vor fi: elevi care nu fac parte din grupul țintă care benefiaciază de rezultatele proiectului, părinți/tutori ai elevilor cuprinși în grupul țintă, personalul școlii care acumulează experiență în derularea de proiecte cu finanțare, utilizează baza materială și logistică obținută  pe durata implementării proiectului, reprezentanți ai comunității educaționale lărgită care participă la activitățile de realizare/diseminare ale proiectului, comunitatea locală.

 

Activități desfășurate în cadrul proiectului:

I. Activități pedagogice și de sprijin

a.    Activități remediale la: matematică – elevii claselor  IX-XII, limba română – clasa a XII-a, disciplina opțională la bacalaureat (biologie/ fizică/ chimie/ geografie/ logică)–clasa a XII-a

b.    Activități de consiliere psihologică și dezvoltare personală

c.    Activități de consiliere în orientarea carierei

II. Activităţi extracurriculare : Biblioteca vie, ”Cine știe, câștigă!” - concursuri pe discipline din curriculum, La pas, învăț!” – vizită de studiu,  ”Cafeneaua publică”  -  atelier de lucru elevi, părinți, profesori, Facilitarea grafică ”, ”Povești adevărate”  - dezbateri în cadrul clubului ”Lecții de viață

III. Activități de renovare și dotare

Amenajarea a două săli de clasă cu mijloace informaționale cu scopul de a crea un spațiu atractiv pentru participanții la instruire și de a facilita procesul de învățare.

Dotări: bibliotecă modulară/rafturi, 2 catedre, 2 scaune birou, 2 table interactive, 56 laptop-uri, 2 ecrane, 2 multifuncționale