PROGRAMUL NAȚIONAL „ȘCOALA DE ACASĂ”

       M.E.C. a aprobat prin Ordinul 4738/27.07.2020 necesarul de dispozitive electronice cu conexiune la internet ce se vor achiziţiona prin Programul naţional „ŞCOALA DE ACASĂ“ pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi secundar, forma de învăţământ de zi şi cu frecvenţă (respectiv clasa pregătitoare, clasele I-XII, şcoala profesională),înmatriculaţi, la început de an şcolar, în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat:
- elevii care provin din medii defavorizate;
- elevii ale căror familii nu deţin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet;
- elevii care nu deţin în folosinţă personală un dispozitiv electronic cu conexiune la internet.
- elevii de cetăţenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanşarea pandemiei de COVID-19 şi care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

Calendar activități
 1. Informarea elevilor și a familiilor despre Programul Național ,,ȘCOALA DE ACASĂ” de către unitățile școlare; Termen: 20-21octombrie 2020
 1. Depunerea dosarelor la unitățile școlare(componența precizată în prezenta procedură); Perioada: 21 octombrie - 30 octombrie 2020
 1. Afișarea listei potențialilor beneficiari, stabilită în baza criteriilor generale și specifice la unitățile școlare; Termen: 30 octombrie 2020
 1. Depunerea contestațiilor la nivelul unităților școlare; Termen: 2 noiembrie 2020
 1. Soluționarea contestațiilor în CA-ul unităților școlare; Termen: 3 noiembrie 2020
 1. Transmiterea către ISJ Vaslui a listei potențialilor beneficiari. Termen: 4 noiembrie 2020
 1. Realizarea clasamentului beneficiarilor, pe baza criteriiilor generale, specifice și a criteriului suplimentar stabilit în CA al ISJ Vasluiși publicarea listei prin afișare pe site-ul ISJ Vaslui; Termen: 6 noiembrie 2020
 1. Depunerea contestațiilor la ISJ Vaslui; Termen: 9 noiembrie 2020
 1. Soluționarea contestațiilor în CA al ISJ Vaslui; validarea rezultatelor finale și publicarea acestora. Termen: 10 noiembrie 2020
 1. Repartizarea dispozitivelor electronice cu conexiune la internet către școli, în baza rezultatelor finale și precizărilor MEC.

Conținut dosar pentru acordarea dispozitivului electronic
Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:

 1. Cerere de solicitare a dispozitivelor (formularul tipizat se găseşte la secretariatul unităţii şcolare);
 2. Copii după certificatele de naştere sau CI, după caz, la toţi membrii familiei;
 3. Declarație pe propria răspundere a părintelui/tutorelui legal sau a elevului dacă este major, potrivit căreia familia sau potențialul beneficiar al programului, după caz, nu deține nici un dispozitiv electronic cu conexiunea la internet(formularul tipizat se găseşte la secretariatul unităţii şcolare);
 4. Declaraţia pe propria răspundere pentru elevii de cetăţenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanşarea pandemiei de COVID-19 şi care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic cu conexiune la internet(formularul tipizat se găseşte la secretariatul unităţii şcolare);
 5. Adeverinţă cu venitul brut/membru de familie realizat pe luna septembrie 2020 de către părinţi, reprezentanţi legali:  a) În situația în care unul dintre părinți/ambii părinți nu au venituri, se va prezenta declaraţie pe propria raspundere că în luna septembrie 2020 unul dintre părinți/ambii părinți nu au realizat venituri de nici un fel. Dacă unul dintre părinți este șomer/ambii părinți sunt șomeri,se vor prezenta cupoanele de șomaj din luna septembrie 2020. În cazul părinților pensionari se va prezenta cuponul de pensie din luna septembrie 2020.
 6. Copie după sentinţa de divorţ şi cuponul de pensie alimentară, dacă este cazul;
 7. Copie după certificatul de deces şi cupon pensie de urmaş pentru copiii orfani, dacă este cazul;
 8. Ancheta socială de la Primărie că familia nu realizează alte venituri şi nu deţine terenuri maxim 20000 mp.;
 9. Adeverinţă de la Administraţia Financiară pentru ambii părinţi că nu sunt în evidenţă cu venituri impozabile.

Stimați părinți, dragi elevi,

   Ne aflăm la începutul unui altfel de AN ȘCOLAR, impus de situația epidemiologică actuală, la nivel mondial.
   Știm că aveți temeri în privința siguranței sanitare a copilului în perimetrul unității școlare, dar vă asigurăm că toate spațiile și întreg personalul școlii noastre sunt pregătite să ofere un act educațional de calitate.
   Consiliul de Administație al Liceului Tehnologic ,,Ion Mincu”  Vaslui întrunit în data de 7 septembrie 2020, în conformitate cu Ordinul nr.5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 emis de Ministerul Educației și Cercetării nr.5.487 din 31 august 2020 și Ministerul Sănătății nr.1.494 din 31 august 2020 a decis începerea anului școlar 2020-2021după scenariul 2 (hibrid).

 • În cazul claselor a IX- a învățământ liceal și profesional, clasele a X- a învățământ liceal și profesional, clasele a XI- a învățământ liceal și profesional elevii vor fi împarțiți în 2 grupe: o grupă prezență fizică și  o grupă  online, ora de 50 minute.
 • În cazul claselor a XII –a, elevii vor fi prezenți toți, în programul de dimineață.

Dragi părinți ,

Ținem să vă asigurăm că am făcut tot ce s-a putut pentru a asigura condiții condiții igienico - sanitare optime în interiorul liceului.

 • Fiecare sală de clasă a fost dotată cu un dispenser pentru dezinfectant;
 • De asemenea, există dispensere cu dezinfectant la fiecare intrare - ieșire din școală, cât și în fiecare toaletă.
 • În perimetrul școlii s-au marcat trasee de intrare-ieșire;
 • În perimetrul școlii purtarea măștii de protecție este obligatorie; avem un stoc suficient de măști chirurgicale tip II, pentru primul semestru;
 • La ora actuală avem stocuri suficiente de dezinfectant pentru mâini, săpun lichid, dezinfectant de suprafețe și alte materiale de curățenie.

   Cu toate acestea, știm cu toții, primul triaj epidemiologic începe, de fapt, acasă și că, numai cu implicarea dumneavoastră, copiii vor ajunge să respecte regulile de igienă și conduită impuse pe parcursul acestei perioade.
   Ținem să vă asigurăm încă o dată, că toate eforturile noastre sunt îndreptate spre siguranța elevilor noștri și spre continuarea activității educaționale!
   Temerile dumneavoastră sunt și temerile noastre! Așa cum dumneavoastră sunteți îngrijorați de siguranța copiilor, și noi suntem îngrijorați de siguranța proprie și a familiilor noastre, astfel încât să respectăm cu toții aceste reguli care au menirea de a ne proteja reciproc.

Vă dorim multă sănătate și multă înțelegere! E mai dificil, dar împreună, cu siguranță vom reuși!      

Cu respect ,

DIRECTOR ,

Prof. Ovidiu Lisievici

PROIECT DE MOBILITATE PENTRU PROFESORI

S-a lansat proiectul european: 

PROIECT DE MOBILITATE PENTRU PROFESORI ERASMUS +, K1 STAFF MOBILITY

"Partnership in Learning – Activate Yourself"

https://sites.google.com/view/erasmus-ak1/home

 

START FLUX 2 PROIECT ERASMUS - "Building Bridges between Education and Employment"

START FLUX 2 PROIECT ERASMUS -

16 elevi (în al doilea an de proiect) de la domeniul Estetica şi Igiena corpului omenesc vor face practică în saloane din centrul vechi Perugia-Italia şi la centrul de formare Consorzio Futuro (centru renumit din regiunea Umbria pentru formarea în acest domeniu).

https://sites.google.com/view/proiecte-limvs/home


În Buletinul informativ lunar al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale este apreciat și proiectul nostru.

https://spark.adobe.com/page/KUWthZBwXB8gO/

Plan de scolarizare

Login