Despre noi

Image

Despre noi

La începutul lui septembrie 1970, când vechii castani care dau numele străzii de astăzi își rugineau frunza sub soarele de toamnă, se deschideau pentru întâia oară porțile Școlii profesionale de construcții Vaslui, instituție de învățământ care școlariza elevi în meseriile de constructor-structuri şi instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze pentru forța de muncă a Întreprinderii Județene de Construcții Montaj Vaslui.
       Primăvara anului 1973 va aduce cu sine nu doar un martie îmbietor, ci și un nume nou, acela de Grup Școlar de Construcții Vaslui, păstrând specializările de început, care au marcat până astăzi profilul acestui liceu.
Înscriindu-se pe linia reformelor în educație, în 1977 unitatea va deveni Liceul Industrial nr. 3, acest lucru determinând înființarea claselor de liceu cu specializări predominant din domeniul construcțiilor. Solicitările de pe piața forței de muncă în meserii din domeniul industriei alimentare, alimentației publice, electronică, industrie ușoară, construcții de mașini, precum și existența cadrelor didactice calificate din aceste domenii, au făcut ca, începând cu anul 1990, să fie propuse clase cu profil tehnologic pe aceste domenii, liceul devenind o instituție destinată unui învățământ deschis către elevii cu un bogat potențial aplicativ.
       Tânărul vlăstar sădit în 1970 se dezvoltă viguros și cu puternice ramificații în învățământul vasluian, astfel încât, în anul 1995, liceul devine Grup Școlar Industrial „Ion Mincu”, așezându-se sub un dublu patronaj: al arhitectului Ion Mincu din punct de vedere profesional și al Sfântului Ioan Gură de Aur ca patron spiritual, diversificându-și oferta educațională, incluzând clase de liceu pe filiera teoretică și tehnologică, Școala profesională şi de ucenici. Absolvenții cursurilor gimnaziale au acum posibilitatea înscrierii la profiluri noi, cum ar fi: tehnician în turism, tehnician operator tehnică de calcul, tehnician în protecția mediului, tehnician în telecomunicații, lucrător în agroturism etc.
       Numele de astăzi - Liceul Tehnologic ,,Ion Mincu”- i se atribuie din anul 2012, oferind elevilor specializări în turism și alimentație publică, industrie alimentară, tehnică de calcul, construcții și instalații, mecanică, informatică, științe sociale, filologie. Pregătirea elevilor se face în concordanță cu oferta agenților economici, cu nevoile comunității și cu dezvoltarea zonei, astfel încât să existe un echilibru între cerere și ofertă.
De-a lungul timpului, conducerea acestei școli a fost încredințată unor minți iscusite și unor inimi devotate care au știut să managerieze cu pricepere destinele instituției, clădind, la propriu și la figurat, dimensiunile unei școli apreciate pentru investițiile făcute și pentru profesionalismul oamenilor care o slujesc. Într-o descendență cronologică, numele celor care au marcat viața școlii ca directori sunt: prof. Vasile Andreescu, prof. Neculai Safir, prof. Constantin Popa, prof. Constantin Poiană, prof. Aurora Pânzaru, prof. Constantin Lupașcu, prof. Dan Măgureanu, prof. Camelia Badea, prof. Ovidiu Lisievici.
       Adaptându-se din mers provocărilor timpurilor trecute și prezente, Liceul Tehnologic ”Ion Mincu” a reușit să se mențină în topul instituțiilor de învățământ de profil, constituind un nucleu profesoral caracterizat prin profesionalism, spirit de echipă, dinamism și perseverență, în ciuda deselor și imprevizibilelor reforme cărora a trebuit să le facă față.
Image
       Liceul Tehnologic ,,Ion Mincu” – Vaslui promovează un învățământ modern, într-un climat intern stimulativ, oferă educație de calitate, în acord cu nevoile comunității și tinerilor, urmărind să dezvolte o personalitate autonomă și creativă elevilor și obținerea unui nivel de pregătire generală și profesională, care să le permită absolvenților săi să opteze cu succes pentru exercitarea profesiei sau pentru continuarea studiilor, asigurând:
  1. formarea priceperilor și deprinderilor în meserii specifice domeniilor oferite de liceul nostru, pe diferite nivele educaționale ;
  2. forță de muncă competitivă pe plan național și european în raport cu nevoile comunității şi/sau oferirea sprijinului în continuarea studiilor într-o formă superioară de învățământ, pentru absolvenții liceului nostru;
  3. șanse egale pentru toți cei care au nevoie de educație;
  4. bază tehnico-materială performantă care oferă posibilitatea formării competențelor specifice fiecărui domeniu de pregătire;
  5. crearea unui climat de muncă stimulativ pentru cadrele didactice prin aplicarea corectă a politicilor educaționale.
       Viziunea rezultă din analiza contextelor național și regional, astfel că Liceul Tehnologic  „Ion Mincu” - Vaslui, își propune să asigure formare profesională în domeniile tradiționale prioritare, dar și lărgirea ofertei educaționale,  proces în care vor fi implicați activ în egală măsură furnizorii de educație, beneficiarii direcți sau indirecți, comunitatea locală.
       Instituția școlară vizează dezvoltarea unui mediu de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din zona județului Vaslui, în domeniile de expertiză.
       Ne dorim un învățământ orientat pe valori, creativitate, competențe și abilități de utilitate directă în profesie și în societate printr-un act educațional de calitate.

Informații

Liceul Tehnologic "Ion Mincu" se remarcă prin abordarea practică și inovativă a învățământului, utilizând echipamente și tehnologii moderne pentru a le oferi elevilor o pregătire adecvată în domeniile lor de interes.

Elevii au acces la laboratoare bine echipate și ateliere, unde pot exersa abilitățile practice necesare pentru a-și dezvolta cariera.