Proiecte

ROSE

ROSE

Liceul Tehnologic ”Ion Mincu” Vaslui

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Subproiect : Bacalaureat-Reușită-Ambiție-Voință-Oportunitate (BRAVO!)

Acord de grant SGL/RI/270/27.06.2017

Perioada de implementare a sub-proiectului  : 27.06.2017 - 26.06.2021

 

Liceul  Tehnologic ”Ion Mincu” Vaslui este unul dintre beneficiarii unui grant în cadrul Proiectului pentru Învățământul Secundar / Romanian Secondary Education Project – ROSE. ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, este implementat de către Ministerul Educației Naționale în perioada 2015 – 2022. .  Mai multe detalii sunt disponibile pe siteul proiectului http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 200 de elevi/an , în primii doi ani și 150 elevi/an în ultimii doi ani de proiect. Elevii din grupul țintă sunt înscriși în clasele de liceu la filiera tehnologică.

Beneficiarii indirecți vor fi: elevi care nu fac parte din grupul țintă care benefiaciază de rezultatele proiectului, părinți/tutori ai elevilor cuprinși în grupul țintă, personalul școlii care acumulează experiență în derularea de proiecte cu finanțare, utilizează baza materială și logistică obținută  pe durata implementării proiectului, reprezentanți ai comunității educaționale lărgită care participă la activitățile de realizare/diseminare ale proiectului, comunitatea locală.

Activități desfășurate în cadrul proiectului:

I. Activități pedagogice și de sprijin

a.    Activități remediale la: matematică – elevii claselor  IX-XII, limba română – clasa a XII-a, disciplina opțională la bacalaureat (biologie/ fizică/ chimie/ geografie/ logică)–clasa a XII-a

b.    Activități de consiliere psihologică și dezvoltare personală

c.    Activități de consiliere în orientarea carierei

II. Activităţi extracurriculare : Biblioteca vie, ”Cine știe, câștigă!” - concursuri pe discipline din curriculum, La pas, învăț!” – vizită de studiu,  ”Cafeneaua publică”  -  atelier de lucru elevi, părinți, profesoriFacilitarea grafică ”, ”Povești adevărate”  - dezbateri în cadrul clubului ”Lecții de viață

III. Activități de renovare și dotare

Amenajarea a două săli de clasă cu mijloace informaționale cu scopul de a crea un spațiu atractiv pentru participanții la instruire și de a facilita procesul de învățare.

Dotări: bibliotecă modulară/rafturi, 2 catedre, 2 scaune birou, 2 table interactive, 56 laptop-uri, 2 ecrane, 2 multifuncționale

 

”Biblioteca vie”

Concursul ”Biblioteca vie”  s-a desfășurat on-line,  în februarie 2021 și a avut ca tema ” Dragobetele la români”. Organizatori au fost doi profesori de limba română: prof. Oatu Luminița și Toma Lorena. Elevii participanți au prezentat momente artistice adaptate acestei sărbători. În luna mai 2021 a fost realizată o alta activitate ”Biblioteca vie!”, de către prof. Chirica Anca și Dăniciuc Alina. Au fost realizate 5 grupe a câte 5 elevi  (clasa  a X-a, a XI-a). Aceștia au avut ca suport lecturi din programa de bacalaureat (scriitori: Ion Creangă, I.L.Caragiale, Mihail Sadoveanu, Mihai Eminescu și Ioan Slavici) și au realizat dramatizări, povestiri, caracterizări de personaje. Fiecare grupă a prezentat cât mai atractiv un scriitor. 

"Cafeneaua publică”  -  atelier de lucru elevi, părinți, profesori

Activitatea ”Cafeneaua publică”  -  atelier de lucru elevi, părinți, profesori s-a desfășurat în luna februarie și mai 2021 și a avut ca scop analizarea și identificării de soluții pentru o comunicare eficientă între copil-părinte, familie-școală, elev-profesor. 4 profesori îndrumători au realizat o activitate cu câte 5 grupe formate din elevi și părinți. S-a aplicat un chestionar cu scopul de a identifica problemele pe care le întâmpină părinții în relația cu copiii și cu școala. Problemele identificate au fost analizate și prin discuții s-au căutat soluții. S-au realizat materiale grafice pe această temă și reguli de aur care eficientizează aceste relații.  Produsele activităților,  sub formă de postere, au fost prezentate în fața unui auditoriu format din elevii implicați, profesori și părinți. 

”Cine știe, câștigă!” - concursuri pe discipline din curriculum

Concursul pe discipline din curriculum – ”Cine știe, câștigă!” a fost organizat în lunile martie și iunie, de către 5 profesori instructori : prof. limba română- Mustață Elena, prof. biologie- Hosofschi Caterina, prof. geografie - Baciu Marius, prof. logică- Moga Monica. Dna Robu Maria a fost coordonatoarea activităților.

Au fost selectate 10 grupe a câte 8 elevi (câte 2 de la fiecare clasă IX-XII din grupul țintă) care au concurat pe conținuturi interdisciplinare/discipline de bacalaureat. Furnizarea întrebărilor s-a făcut prin intermediul aplicației Kahoot, disponibilă gratuit pe Internet. Activitățile au fost organizate într-o sală media echipată cu dotările din cadrul proiectului, și anume laptopuri și tablă interactivă. S-au dat premii ce au constat în cărți și diplome. Activitățile s-au bucurat de succes în rândul elevilor.

”Facilitarea grafică” 

Activitatea ”Facilitare grafică” s-a desfășurat în luna martie 2021 (”Capcanele internetului”) și a fost organizată de prof. consilieri școlari Popa Daniela și prof. Nicoară Cristina cu 5 grupe a câte 5 elevi. Temele abordate au fost puse în discuție în orele de consiliere prevăzute în desfășurarea activității. După ce elevii au conștientizat pericolele din mediul on-line, în scopul prevenirii acestui fenomen, s-a cerut acestora să realizeze un material grafic, cu care să participe la un concurs realizat între echipele formate. Rezultatele activității au fost postere, afișe cu desene reprezentative, dar și cu Reguli de aur de respectat.

”Povești adevărate”  - dezbateri în cadrul clubului ”Lecții de viață”  

Activitatea ”Povești adevărate” a fost realizată în luna martie 2021 de către prof. Oatu Luminița, în calitate de coordonator și 7 profesori instructori. Acești au identificat foști absolvenți ai liceului, care se bucură de succes profesional în prezent și i-au invitat la o dezbatere on-line, cu tema ”Lecții de viață”. La această dezbatere, au participat, pe lângă invitați, elevi și profesori din cadrul liceului. În cadrul activității, elevii au avut ocazia să pună întrebări, să schimbe păreri și impresii cu foștii absolvenți. S-au prezentat materiale motivaționale, exemple de bune practici din domeniile profesionale ale liceului, care să îi inspire pe elevi să învețe și să muncească pentru a reuși. Au fost puse în discuție cauzele unui eșec profesional și exemple de astfel de situații. Activitatea s-a încheiat cu un material, care a evidențiat importanța perseverenței în depășirea obstacolelor și necesitatea finalizării studiilor.

Client

LIM

Date

18 September 2023

Tags

ROSE

Informații

Liceul Tehnologic "Ion Mincu" se remarcă prin abordarea practică și inovativă a învățământului, utilizând echipamente și tehnologii moderne pentru a le oferi elevilor o pregătire adecvată în domeniile lor de interes.

Elevii au acces la laboratoare bine echipate și ateliere, unde pot exersa abilitățile practice necesare pentru a-și dezvolta cariera.